KanchanikaGames, THA | September 8 - 12, 2023
ตารางการสรุปการชิงเหรียญ
   
     
       กีฬา 29 30 31 1 2 3 รวม
        กรีฑา
32
37
40
49
21
179
        โกลบอล
2
2
4
4
7
3
11
6
27
6
5
11
11
12
23
        เปตอง
8
8
4
20
1
1
1
1
1
1
1
1
6
8
10
24
        ยิงธนู
7
11
1
1
20
        ยิงปืน
4
4
3
2
3
16
1
1
15
23
2
40
1
2
3
2
2
4
4
4
3
1
12
            รวม
7
72
88
70
93
60
390
 
  Print ตารางการชิงเหรียญ Print ตารางการชิงเหรียญ
     
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย