KanchanikaGames, THA | September 8 - 12, 2023
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 12 กันยายน 2566    จำนวน 60 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
พุ่งแหลน หญิง พิการทางปัญญา F20 รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F36 รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F37 รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F38 รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F38 รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
1,500 ม. ชาย พิการปัญญา T20 รอบชิงชนะเลิศ
08:50
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
1,500 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
1,500 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
1,500 ม. ชาย วีลแชร์ T53-T54 รอบชิงชนะเลิศ
09:40
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F36 รอบชิงชนะเลิศ
09:40
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F37 รอบชิงชนะเลิศ
09:40
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F38 รอบชิงชนะเลิศ
09:40
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F36 รอบชิงชนะเลิศ
09:40
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F37 รอบชิงชนะเลิศ
09:40
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการทางปัญญา F20 รอบชิงชนะเลิศ
09:40
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
4x100 ม. ชาย พิการทางตา T11-T12-T13 รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
4x100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20 รอบชิงชนะเลิศ
10:10
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
4x100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20 รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
4x100 ม. ชาย พิการทางสมอง T31 - T38 รอบชิงชนะเลิศ
10:40
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
4x100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ
10:50
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
4x100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
กรีฑา ชิง 21 เหรียญทอง 
 
     
 
โกลบอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง B2 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 31
13:00
หอประชุม 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีศิรินธร ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ
Official
ทีมชาย B1 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 32
14:00
หอประชุม 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีศิรินธร ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ
Official
โกลบอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 35
สก.เชียงใหม่  vs สก.หนองคาย
10:00
โรงยิมรวมใจพัก 1 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
Official
พิการขา ทีมเดี่ยวชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 36
สก.กรุงเทพมหานคร  vs สก.สตูล
10:45
โรงยิมรวมใจพัก 1 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
Official
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37
สก.สตูล  vs สก.ปัตตานี
11:30
โรงยิมรวมใจพัก 1 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
Official
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 2 คน) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38
สก.หนองคาย  vs สก.กรุงเทพมหานคร
12:15
โรงยิมรวมใจพัก 1 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
Official
เซปักตะกร้อ ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
พิการทางการเคลื่อนไหว TT2-3 ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 310
สก.ยะลา  vs สก.กรุงเทพมหานคร
09:00
หอประชุมศาลา 60 พรรษา มหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 311
สก.นนทบุรี  vs สก.กรุงเทพมหานคร
09:00
หอประชุมศาลา 60 พรรษา มหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 312
สก.กรุงเทพมหานคร  vs สก.ชลบุรี
09:30
หอประชุมศาลา 60 พรรษา มหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 315
สก.สระบุรี  vs สก.กรุงเทพมหานคร
10:00
หอประชุมศาลา 60 พรรษา มหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 316
สก.ปราจีนบุรี  vs สก.สตูล
10:30
หอประชุมศาลา 60 พรรษา มหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 318
สก.กรุงเทพมหานคร  vs สก.สุโขทัย
11:00
หอประชุมศาลา 60 พรรษา มหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
Official
เทเบิลเทนนิส ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
แบดมินตัน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
พิการทางหู คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ
สก.กรุงเทพมหานคร  vs สก.กรุงเทพมหานคร 2
09:00
สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
Official
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2 รอบชิงชนะเลิศ
สก.นนทบุรี  vs สก.ยะลา 2
09:00
สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
Official
พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
สก.กรุงเทพมหานคร  vs สก.ราชบุรี
09:00
สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
Official
พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
สก.นนทบุรี  vs สก.สมุทรสงคราม
09:00
สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
Official
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1 รอบชิงชนะเลิศ
สก.ปทุมธานี  vs สก.ยะลา 2
09:30
สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
Official
พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
สก.สมุทรสงคราม  vs สก.กรุงเทพมหานคร
09:30
สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
Official
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
สก.กรุงเทพมหานคร  vs สก.กรุงเทพมหานคร 2
09:30
สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
Official
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
สก.ภูเก็ต  vs สก.ลพบุรี
09:30
สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
Official
วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2 รอบชิงชนะเลิศ
สก.ชลบุรี  vs สก.สุราษฎร์ธานี
10:00
สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
Official
พิการทางหู ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ
สก.กรุงเทพมหานคร  vs สก.กรุงเทพมหานคร 2
10:00
สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
Official
พิการทางหู บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
สก.กรุงเทพมหานคร  vs สก.ระยอง
10:30
สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
Official
พิการทางหู บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
สก.กรุงเทพมหานคร  vs สก.กรุงเทพมหานคร 2
10:30
สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
Official
แบดมินตัน ชิง 12 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
พิการทางหู ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
สก.ยะลา  vs สก.นครราชสีมา
09:00
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
พิการทางปัญญา ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
สก.ภูเก็ต  vs สก.ร้อยเอ็ด
09:00
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
พิการทางหู ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
สก.ตราด  vs สก.เชียงใหม่
09:00
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
พิการทางปัญญา ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
สก.ลพบุรี  vs สก.อุบลราชธานี
09:00
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
เปตอง ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
ฟุตซอล หูหนวก
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 16
10:00
อาคารสุรสิงห์นาท กองพลทหาราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์
Official
ฟุตซอล หูหนวก ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
ฟุตบอลชาย (พิการทางหู)
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
พิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 12
10:00
สนามฟุตบอลสวนสมเด็จพระญาณสังวร (เทศบาลเมืองกาญจนบุรี)
Official
ฟุตบอลชาย (พิการทางหู) ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
FTP ปืนสั้นอัดลม เป้าล้มลุก บุคคลผสม 10 ม. SH1 บุคคล (ไม่แยก ชาย -หญิง) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
FTR1 ปืนยาวอัดลม เป้าล้มลุก บุคคลผสม 10 ม. SH1 บุคคล (ไม่แยก ชาย -หญิง) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
FTR2 ปืนยาวอัดลม เป้าล้มลุก บุคคลผสม 10 ม. SH2 บุคคล (ไม่แยก ชาย -หญิง) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ยิงปืน ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
วอลเลย์บอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
พิการทางหู ทีมชาย ยืน รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 13
สก.กรุงเทพมหานคร  vs สก.นครราชสีมา
08:30
อาคารพลศึกษาและนันทนาการ ม.ราชภัฎกาญจนบุรี
Official
วอลเลย์บอล ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
วีลแชร์เทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
วีลแชร์เทนนิส ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
วีลแชร์บาสเกตบอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 5 คน รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
10:00
โรงยิม 4,000 ที่นั้ง สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5 คน รอบชิงชนะเลิศ
11:30
โรงยิม 4,000 ที่นั้ง สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
วีลแชร์ฟันดาบ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ดาบฟอยล์ ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โดมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย